+420 734 573 277
Proč zvolit Wizyr s.r.o.?
Jaké výhody jako náš zákazník získáte?

Poskytneme komplexní řešení všech služeb na objektu

Neseme odpovědnost za chod celé zakázky

Jedna kontaktní osoba pro všechny činnosti

Nákladová optimalizace jednotlivých služeb

Jednotná koordinace všech činností , subdodavatelů,
schopnost zajisti lepší podmínky služeb

Preventivní řešení možných problémů

Exkluzivní přístup

Uvolnění kapacit pro váš hlavní předmět podnikání

Spolehlivého správce vašeho průmyslového areálu
pro řešení nevýrobních a podpůrných procesů

Evidence požadavků na jednotlivé služby
s přesnou alokací nákladů

Snížení počtu režijních pracovníků

Stálé měsíční platby Vám umožní plánování
nákladů
na jednotlivé oblasti bez výkyvů